Об ассоциации

  

Объединение юридических лиц «Ассоциация НПО Актюбинской области» создано 12 августа 2009 года.
С апреля 2010 года является членом Гражданского Альянса Казахстана.

Цели и предмет деятельности:

 • консолидация общественных структур
 • участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия общества и власти
 • содействие созданию, деятельности, объединению и развитию членских организаций
 • формирование и внедрение в практику форм и методов общественного контроля за деятельностью власти
 • разработка предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам деятельности НПО
 • создание корпоративного благотворительного фонда области для финансирования социальных проектов
 • участие в формировании культуры благотворительности в РК
 • осуществление совместных скоординированных действий с целью взаимодействия с маслихатами и органами местной власти для принятия постановлений и решений  с учетом интересов членских организаций.

 

Президент ОЮЛ «Ассоциация НПО Актюбинской области» - Дюсенова Айгуль Егизбаевна

Реализованные проекты при поддержке ГУ «Управление внутренней политики Актюбинской области»:

 • «Проведение областного конкурса «НПО года», 2010 г.
 • «Организация работы по консолидации неправительственного сектора, проведение Дня институтов гражданского общества», 2011 г
 • «Организация работы по консолидации неправительственного сектора, деятельности областного ресурсного центра развития НПО, создания НПО в сельской местности», 2012 г.
 • «Организация мероприятий по консолидации и развитию НПО, защита прав и законных интересов». 2015 г.
 • «Организация мероприятий по консолидации и развитию НПО, защита прав и законных интересов. Содействие развитию местного самоуправления. Проведение областной конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан». 2016 г.
 • «Проведение мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения населения». 2016 г.
 • «Организация работ по патриотическому воспитанию граждан, проведение мероприятии посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан». 2016 г.
 • «Государственный социальный заказ на реализацию проекта «Гражданский контроль». 2016 г.
 • «Организация мероприятий по консолидации и развитию НПО, защита прав и законных интересов». 2017 г.
 • «Организация и проведение семинар-тренингов по разъяснению механизмов реализации общественного мониторинга и местного самоуправления». 2017 г.
 • «Организация работы по консолидации журналистской общественности, развития диалога и взаимодействия между государственными органами и СМИ, защита прав журналистов». 2017 г.
 • «Государственный социальный заказ на реализацию проекта «Гражданский контроль». 2017 г.

Совместно с Гражданским Альянсом Казахстана:

 • Проведение благотворительной акции «Каждый ребенок достоин любви», приуроченной  Дню защиту детей»
 • «Организация и проведениефлеш-моба«Казахстан 20 лет, только вперед»
 • Акция «Поздравляем , страна», посвященная 20-летию Независимости РК
 • Организация и проведение общественных лекций
 • Проведение «Socialcamp»
 • Организация и проведение общественного  мониторинга  хода реализации Послания Президента

«Ақтөбе облысының үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі 2009 жылдың тамыз айының 12 құрылды. 2010 жылдың сәуір айынан бастап Қазақстанның Азаматтық Альянс мүшесі.

Масқсаты мен қызмет саласы:

 • қоғамдық құрылымдарды жұмылдыру
 • қоғам мен биліктің өзара әрекеттестігінің тұрақты ұзақ мерзімді жүйесін қалыптастыруға қатысу
 • мүше ұйымдардың өзара әрекетін құруға, қызметіне, бірігуіне және дамуына көмек көрсету
 • билік қызметін қоғамдық бақылау үлгілері мен әдістерін іс жүзінде қалыптастыру және енгізу
 • ҮЕҰ қызметі туралы заңнамаға түзетулер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу
 • әлеуметтік жобаларды қаржыландыру үшін облыстың корпоративтік қайырымдылық қорын құру
 • Қазақстан Республикасындағы қайырымдылық мәдениетін қалыптастыруға қатысу
 • АОҮЕҰҚ кіретін қоғамдық бірлестіктер мүдделерін ескере отырып,қаулылар мен шешімдер қабылдау кезінде облыстық мәслихатпен және жергілікті билік органдарымен өзара байланыс мақсатында бірлескен үйлестірілген жұмысы жүргізу.

 

«Ақтөбе облысының үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығы» ЗТБ президенті – Дүйсенова Айгүл Егізбайқызы

Орындалған жобалар:
 • «Жылдың ҮЕҰ» аймақтық байқауын өткізу, 2010 ж
 • «Азаматтық қоғам институттарының күнін өткізетін үкіметтік емес секторды шоғырландыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру», 2011 ж
 • «Үкіметтік емес секторды шоғырландыру жөніндегі жұмысын ұйымдастыру, ҮЕҰ дамыту үшін өңірлік ресурстық орталықтың қызметі, ауылдық жерлерде ҮЕҰ құру», 2012ж.
 • «ҮЕҰ-ды біріктіру және дамыту, құқықтарды және заңды мүдделерді қорғау жөніндегі шараларды ұйымдастыру». 2015 ж
 • «ҮЕҰ-ды біріктіру және дамыту, құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру». Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға жәрдемдесу. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған аймақтық конференция өткізу. 2016 ж.
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды өткізу». 2016 ж.
 • «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған іс-шара өткізіп, азаматтарды патриоттық тәрбиелеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру». 2016 ж.
 • «Азаматтық бақылау» жобасын іске асыруға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс. 2016 ж.
 • «ҮЕҰ-ды біріктіру және дамыту, құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау жөніндегі шараларды ұйымдастыру». 2017 ж.
 • «Қоғамдық мониторинг пен жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру тетіктерін түсіндіру бойынша оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу». 2017 ж.
 • «Журналистік қоғамдастықты біріктіру, мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы өзара қарым-қатынасты дамыту, журналистердің құқықтарын қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру». 2017 ж.
 • «Азаматтық бақылау» жобасын іске асыруға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс. 2017ж.
 Қазақстанның Азаматтық Альянсымен бірлесе отырып:
 • Балаларды қорғау күніне орай «Әрбір бала махаббатқа лайық» қайырымдылық акциясын өткізу.
 • « Қазақстан 20 жыл, тек алға» флеш-моб ұйымдастыру және өткізу.
 • Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Құттықтаймыз, елім» акциясы
 • Ашық лекцияларды ұйымдастыру және өткізу
 • «Socialcamp» өткізу
 • Президенттің Жолдауын іске асыру негізінде қоғамдық бақылауды ұйымдастыру және өткізу.

Переключение языка